Jakość w firmie

Jakość w firmie

„Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje JAKOŚĆ. A JAKOŚĆ to jest luksus w życiu”

Jacek Walkiewicz

5/5

Większość usług realizuję w formie doradztwa biznesowego, pełniąc  funkcję partnera-towarzysza dla właścicieli i kadry zarządzającej. Celem,  który towarzyszy mi w pracy z klientami jest długofalowy wzrost firmy,  osiągnięty dzięki wdrożeniu jakościowych narzędzi zarządczych oraz wzrostowi cech przywódczych liderów.

Doradztwo biznesowe – w ramach projektów doradczych wdrażam w firmach zarządzanie poprzez procesy, tj. jakość.

Dlaczego warto wdrażać w firmie zarządzanie poprzez Jakość?

W projektach doradczych lub samodzielnie prowadzę:

Audyty jakości obsługi

Przed rozpoczęciem projektów doradczych analizuję dokumentację, opinie o firmie klientów, dostawców i pracowników, zbieram świadczące o jakości wskaźniki. Na podstawie zebranych faktów i danych, tworzę plan rozwoju organizacji w perspektywie czasowej, ustalonej wcześniej z klientem. Stworzony i zaakceptowany plan przez obie strony realizuję we współpracy z klientem, na wcześniej ustalony zasadach.

Piszę biznes plany na potrzeby kredytów inwestycyjnych i nie tylko

Stworzone strategie w projektach doradczych mogą być wykorzystane jako biznesplany wymagane przez banki do pozyskania kredytów inwestycyjnych. W przypadku klientów, z którymi nie współpracuję doradczo, przygotowuję biznesplany pod konkretne zamówienie i pozyskaną wiedzę na temat firmy i planów inwestycyjno-rozwojowych.

Warsztaty i szkolenia rozwój kompetencji liderskich

Wszystkie projekty rozwojowe, tj. warsztaty i szkolenia, realizuję pod konkretne potrzeby klientów, rozwiązując jednocześnie wiele wyzwań zarządczych.
Absolwenci moich kursów i szkoleń nauczyli się lepiej komunikować ze sobą, w zespołach, poznali swoje potrzeby, nauczyli się rozpoznawać potrzeby innych, zaczęli dzielić się obowiązkami z innymi (delegować w sposób budujący zaangażowanie). Poznali metodologię pracy z procesem i budowanie współpracy przez pryzmat procesów. Poznali fenomen przywództwa i dowiedzieli się na czym polega auto-przywództwo. Poznali techniki i narzędzia przeprowadzania efektywnych audytów, część z nich stała się audytorami budującymi zaufanie i szacunek. Kilkanaście firm pod moją opieką, stworzyło strategię rozwoju, wdrożyło zintegrowane zarządzanie poprzez procesy a większość z nich, zrealizowała swoje cele strategiczne w ciągu 2 lat pomimo rozpisania ich na 5 lat.

Wdrożyłam w kilku firmach modele zarządzania oparte na jakośći tj. SixSigma, 5S, ISO 9001:2015.

Przeprowadziłam ponad 30 analiz stylów komunikacji z liderami narzędziem EDISC.

Coaching indywidualny i grupowy rozwój kompetencji przywódczych

Pracuję jako coach od 2017r.  przeprowadziłam łącznie ok. 100 procesów coachingowych z klientami indywidualnymi i biznesowymi,

Towarzyszę moim coachee przy zakładaniu nowych działalności, wybieraniu nowych ścieżek zawodowych, planowaniu zmian i przechodzeniu przez nie, we własnych firmach, tych w których pracują oraz w życiu osobistym.

Wielu liderów pod wpływem naszej pracy, została umocnionych w rolach, które pełnią, rozwiązała wiele problemów zarządczych w swoich zespołach, dzięki wypracowaniu nowych strategii ich funkcjonowania i nowemu spojrzeniu na pełnione funkcje.

Wszyscy moi moi Klienci rozpoczęli nowe etapy w swoim życiu, wybierając rozwiązania bliższe ich zainteresowaniom i pasjom życiowym.

Mentoring

Towarzyszenie w wytyczaniu ścieżki kariery, przechodzeniu przez zmiany

Mentorem jestem od ponad 20 lat, wcześniej korzystałam z pomocy wspaniałych osób, którzy byli dla mnie mentorami w życiu osobistym i zawodowym. Obecnie jestem mentorem dla moich klientów we współpracy doradczej, indywidualnie oraz wolontaryjnie, prowadząc liderów w Fundacji Liderek Biznesu.

Motto, które realizuję w pracy coachingowej – będące kluczem do pracy z pasją:

Wejdź w głąb siebie, znajdź tam to, co jest najbardziej Twoje. Jak odnajdziesz ten najbardziej boski pierwiastek w sobie, zyskasz odwagę, aby wyruszyć w drogę. Tą drogą dojdziesz do spełnienia i szczęścia w życiu.

Coaching jest metodą, z której korzystam podczas prowadzonych warsztatów przy opracowywaniu nowych koncepcji, a także w rozwiązywaniu konfliktów w zespołach.