Jakość w firmie

Jakość w firmie

„Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje JAKOŚĆ. A JAKOŚĆ to jest luksus w życiu”

Jacek Walkiewicz

5/5

Większość usług realizuję w formie doradztwa biznesowego, pełniąc  funkcję partnera-towarzysza dla właścicieli i kadry zarządzającej. Celem,  który towarzyszy mi w pracy z klientami jest długofalowy wzrost firmy,  osiągnięty dzięki wdrożeniu jakościowych narzędzi zarządczych oraz wzrostowi cech przywódczych liderów.

Doradztwo biznesowe – w ramach projektów doradczych wdrażam w firmach zarządzanie poprzez procesy, tj. jakość.

Dlaczego warto wdrażać w firmie zarządzanie poprzez Jakość?

W projektach doradczych lub samodzielnie prowadzę:

Audyty zarządzania i jakości

Przed rozpoczęciem projektów doradczych analizuję dokumentację, wyniki finansowe, opinie o firmie klientów, dostawców i pracowników, zbieram świadczące o jakości wskaźniki. Na podstawie zebranych faktów i danych tworzę plan rozwoju organizacji w perspektywie czasowej, ustalonej wcześniej z klientem. Stworzony i zaakceptowany plan przez obie strony realizuję we współpracy z klientem, na wcześniej ustalony zasadach.

Piszę biznes plany na potrzeby kredytów inwestycyjnych i nie tylko

Stworzone strategie w projektach doradczych mogą być wykorzystane jako biznesplany wymagane przez banki do pozyskania kredytów inwestycyjnych. W przypadku klientów, z którymi nie współpracuję doradczo, przygotowuję biznesplany pod konkretne zamówienie i pozyskaną wiedzę na temat firmy i planów inwestycyjno-rozwojowych.

Warsztaty i szkolenia rozwój kompetencji liderskich

Wszystkie projekty rozwojowe, tj. warsztaty i szkolenia, realizuję pod konkretne potrzeby klientów. Jako trener pracuję ponad 20 lat. Posiadam certyfikat trenera biznesu Akademii SET, jestem certyfikowanym trenerem PDCA – PRISM Quality Enhancement Corporation z siedzibą w USA, jestem absolwentem kursu trenerów biznesu prowadzonego przez Canning International Training & Development School UK. Ukończyłam trening interpersonalny PLUS w Akademii SET, dający uprawnienia do prowadzenia szkoleń miękkich.
Prowadzę oraz piszę własne programy szkoleniowe i warsztatowe z zakresu:

 • zarządzania strategicznego,
 • zarządzania zespołem,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania poprzez jakość,
 • zarządzania procesami biznesowymi,
 • zarządzania zmianą,
 • auto-przywództwa,
 • budowania kultury organizacyjnej firmy w oparciu o modele jakości,
 • budowania ducha zespołu,
 • komunikacji interpersonalnej w oparciu o model Extended DISC,
 • budowanie kompetencji managerskich.

Coaching indywidualny i grupowy rozwój kompetencji przywódczych

W 2017 roku ukończyłam roczny kurs coachingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu przeprowadziłam łącznie ok. 100 procesów coachingowych z klientami indywidualnymi i biznesowymi, co daje łącznie ok. 600 godzin. Zdecydowana większość moich klientów rozpoczęła nowe etapy w swoim życiu, wybierając rozwiązania bliższe ich zainteresowaniom i pasjom życiowym.

Mentoring

Towarzyszenie w wytyczaniu ścieżki kariery, przechodzeniu przez zmiany

Mentorem jestem od ponad 20 lat, wcześniej korzystałam z pomocy wspaniałych osób, którzy byli dla mnie mentorami w życiu osobistym i zawodowym. Obecnie jestem mentorem dla moich klientów we współpracy doradczej, indywidualnie oraz wolontaryjnie, prowadząc liderów w Fundacji Liderek Biznesu.

Motto, które realizuję w pracy coachingowej – będące kluczem do pracy z pasją:

Wejdź w głąb siebie, znajdź tam to, co jest najbardziej Twoje. Jak odnajdziesz ten najbardziej boski pierwiastek w sobie, zyskasz odwagę, aby wyruszyć w drogę. Tą drogą dojdziesz do spełnienia i szczęścia w życiu.

Coaching jest metodą, z której korzystam podczas prowadzonych warsztatów przy opracowywaniu nowych koncepcji, a także w rozwiązywaniu konfliktów w zespołach.