Zarządzanie procesowe i zarządzanie strategiczne gwarancją rozwoju

Procesy

Zarządzanie procesowe w połączeniu z zarządzaniem strategicznym gwarancją rozwoju organizacji w stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Teoria zarządzania poprzez Jakość i zarządzania strategicznego jest teoretycznie prosta i powszechnie znana wśród kierownictwa. Kiedy rozglądam się jednak wokół, zadaję często pytanie, ile firm na rynku stosuje ją w praktyce? Stosować to nie wszystko, ale wdrożyć i uzyskać dzięki temu wymierne korzyści w postaci: zwiększenia liczby Klientów, powiększenia dochodów, […]